Kenniscentrum

Door de jarenlange ervaring in productie, reparatie, reiniging en plaatsing van ondergrondse, semi-ondergrondse en andere container en afvalsystemen heeft Snaas veel kennis opgedaan. Hieronder vindt u diverse documenten met informatie over deze onderwerpen.

Documenten

Factsheet onderhoudsinterval ondergrondse containers 
Met het periodiek inspecteren en keuren van de containers wordt de veiligheid van de systemen gewaarborgd en met goed preventief onderhoud wordt de technische levensduur van het afvalsysteem verlengd.

Testen ondergrondse container volgens NEN1307 
In dit PDF-bestand vindt u afbeeldingen van testen en hoe deze worden uitgevoerd volgens de NEN norm. In de NEN norm is vastgelegd aan welke eisen ondergrondse containers moeten voldoen.

Locatiecriteria plaatsen ondergrondse afvalcontainers 
Bij het kiezen van een goede locatie voor een afvalinzamelpunt zijn veel zaken van belang. In dit document hebben wij de belangrijkste criteria voor u verzameld, waardoor dit document als eerste handleiding kan dienen bij het selecteren van locaties.